Badania dla kierowców

20 lipca 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Akt normatywny wprowadza stałą stawkę opłaty za przeprowadzanie wskazanych badań, która obecnie wynosi 200 zł.

Badania profilaktyczne wykonujemy dla:

  • firm, które podpisały z naszym Ośrodkiem umowę na przeprowadzanie tych badań dla swoich pracowników;

Badanie przeprowadza:

lek. med. Bożenna Baranowska

ZAPRASZAMY!!!