Co Nowego..

Organizacja sposobu i zasad prowadzenia teleporad

– Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

– Przychodnia Rodzinna udziela teleporad za pośrednictwem systemów łączności telefonicznej oraz umożliwia o ile to konieczne możliwość kontaktu za pośrednictwem systemów łączności internetowej komunikatory audio i video Whatsap/ Messanger/ – Ustalenie terminu teleporady odbywa za pośrednictwem Rejestracji tel 041-278-26-06, 784-367-410, 667-173-489 lub za pośrednictwem mailowym na adres biuro@przychodniarodzinna.com.pl oraz za  pośrednictwem strony Internetowej przychodniarodzinna.com.pl .

Pracownik rejestracji ma rozpoznać potrzebę zdrowotną pacjenta zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ , wpisać świadczenie do terminarza w systemie informatycznym oraz poinformować pacjenta w jaki sposób teleporada się odbędzie.

-W ustalonym terminie personel POZ kontaktuje się z wcześniej umówionym pacjentem za pośrednictwem systemu łączności telefonicznej, chyba że pacjent wybierze inną formę kontaktu (mail, audio video komunikator internetowy,)

– Personel kontaktuje się z pacjentem podejmując 3 próby kontaktu w odstępie co najmniej  5 minutowym – przy braku możliwości kontaktu wizyta teleporady się nie odbywa odnotowując ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta. – W przypadku konieczności osobistej wizyty pacjenta w przychodni wizyta taka ustalana jest podczas teleporady z lekarzem/ pielęgniarką lub położną – ustalając termin i godzinę spotkania i informując pacjenta o konieczności posiadania niezbędnych środków ochrony osobistej ( maseczka, rękawiczki)

–  Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz o sposobie badań dodatkowych ( obrazowe i laboratoryjne) przedstawiana jest przez personel podczas wizyty/teleporady jak również w Rejestracji pod wskazanymi w pkt. 2 telefonami.

 

Akredytacja do prowadzenia specjalizacji

Z przyjemnością informujemy, że 6.11.2019 otrzymaliśmy 2 miejsca akredytacyjne do prowadzenia specjalizacji lekarskiej z medycyny rodzinnej.

Szczegóły    Akredytacja specjalizacji 

E-recepta

 • jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece
 • nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna
 • nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl)
 • zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

Odbieraj recepty SMS-em lub e-mailem

 1. Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta
 2. Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie).
  Jeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już w pierwszym kroku podać swój SMS lub/i e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia.

Zamawianie recept przez Internet.

Umożliwiliśmy możliwość zamówienie recept przez Internet na leki, które są stale podawane. W celu realizacji należy się zarejestrować na naszej stronie głównej  zakładka na dole e-rejestracja

Uruchomiliśmy Poradnię Alergologiczną

 • PRACOWNIA TESTÓW ALERGICZNYCH1. TESTY SKÓRNE TESTY NASKÓRKOWE (PŁATKOWE, KONTAKTOWE)
 • PRACOWNIA IMMUNODIAGNOSTYKI
 • IgE SWOISTE
 • DIAGNOSTYKA KOMPONENTOWA (MOLEKULARNA)
 • DIAGNOSTYKA OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO
 • DIAGNOSTYKA CELIAKLI
 • DIAGNOSTYKA MASTOCYTOZY
 • PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO
 • ODCZULANIE SWOISTE (metodą imumoterapii podskórnej i podjęzykowej)Konsultacje specjalistyczne zapewnia lekarz specjalista alergolog Iwona Lendor

Zapisy i informacja na rejestracji tel 784-367-410 lub 041 278-26-06, lub mailam biuro@przychodniarodzinna.com.pl

Uruchomiliśmy Poradnię Endokrynologiczną

Przyjmuje lekarz specjalista endokrynolog Agnieszka Poręba.  Zapisy i informacja na rejestracji tel 784-367-410 lub 041 278-26-06, lub mailam biuro@przychodniarodzinna.com.pl

2018-03-19

SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA DZIECI
(Z ROCZNIKÓW 2013-2016)

Skorzystanie z bezpłatnych szczepień będzie możliwe od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. Szczepienia będą wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) z nr serii; ASPNA852AA, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego – jako szczepienia zalecane. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 ml). Są one podawane w odstępie co najmniej 2 miesięcy.

Kto może zostać zaszczepiony:

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione.Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

 

Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.

Szczegóły dotyczące realizacji szczepienia

 • Świadczeniodawcy pobierają szczepionkę Synflorix z serii: ASPNA852AA ze stacji sanitarno-epldemiologicznych (na zasadach przewidzianych dla dystrybucji szczepionek do szczepień objętych Programem Szczepień Ochronnych).
 • Szczepionka Synflorix z serii: ASPNA852AA jest wydawana do wyczerpania zapasów.
 • Do realizacji szczepienia jest przewidziana oddzielna pula szczepionki zwolnionej z rezerwy. Świadczeniodawców, którzy przystąpią do akcji, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania ilościowego na szczepionkę do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która ją udostępni.
 • Jeśli cykl szczepienia nie zakończy się do 29 czerwca 2018 r. przy użyciu szczepionki z tej serii, świadczeniodawca może wystąpić do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wydanie szczepionki z dostępnej serii na dzień realizacji szczepienia. Musi jedynie poinformować, że preparat będzie wykorzystany w ramach zakończenia „wykonywania szczepień ochronnych przy użyciu 10-walentnej przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) u dzieci do 5 r.ż”.
 • Szczepionki niewykorzystane w terminie ważności w ramach akcji zostaną przekazane do właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

 

 

2017-09-26

Komunikat dla pacjentów

Uwaga, od 1 października zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Od 1 października zmienia się wykaz placówek medycznych, które będą pełniły dyżury.

ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JĘDRZEJÓWJędrzejów,  ul. Małogoska 2541-388-14-91

 

2017-08-14

Nasza nowa  pracownia RTG już działa w nowej odsłonie. Zamiast błon otrzymacie płytę CD-R -:) Zapraszamy

 

2017-06-08

Uprzejmie informujemy, że w ciągu 2 tygodni będzie czynna pracownia RTG z nowym aparatem, wraz z  teleradiologią,

Wyeliminowaliśmy błony fotograficzne na rzecz zapisu na płytach CD-R, Szczegóły i zdjęcia wkrótce …


2012-04-30

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-006/11 pod nazwą: Rozwój NZOZ Przychodnia Rodzinna poprzez poszerzenie świadczenia usług o fizjoterapię i Rehabilitację.

Wraz z wdrożeniem projektu wprowadziliśmy w życie następujące usługi :

 • usługi w zakresie elektroterapii,
 • usługi w zakresie laseroterapii,
 • usługi w zakresie hydroterapii,
 • usługi w zakresie magnetoterapii,
 • usługi w zakresie rehabilitacji narządu ruchu ( kinezyterapii),
 • usługi w zakresie krioterapii
 • usługi w zakresie światłolecznictwa,

„… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego