Przychodnia Rodzinna w Sędziszowie działa od lipca 2008 roku.

Realizuje usługi medyczne w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej , Radiologii, Rehabilitacji Leczniczej, Medycyny Pracy.

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej funkcjonują następujące poradnie:

  • PORADNIA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Ponieważ limity przyznane przez NFZ do poradni specjalistycznych są ograniczone, w trosce o dostępność do świadczeń medycznych oferujemy również możliwość skorzystania z prywatnych gabinetów:

  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
  • DIETETYK

Aby zapewnić pacjentom dostępność do najważniejszych usług medycznych współpracujemy ze wszystkimi szpitalami powiatowymi, zakładami diagnostyki medycznej oraz laboratoriami analitycznymi.

W ramach współpracy w pomieszczeniach przychodni funkcjonują  gabinet stomatologiczny , punkt pobrań oraz apteka, dzięki której pacjenci mają ułatwiony dostęp do farmaceutyków.

Świadczenia w Rehabilitacji Leczniczej świadczone są w zakresie:

  • FIZJOTERAPII  AMBULATORYJNEJ

W skład zespołu wchodzi 2 magistrów fizjoterpii.

Dążeniem naszej placówki jest ciągły wzrost  jakości świadczonych usług, poszerzanie zakresu oferowanych usług, a także ciągły wzrost ilości pacjentów.

Dane kontaktowe
Przychodnia Rodzinna
ul. Dworcowa 23
28-340 Sędziszów
NIP 656-227-79-51
tel. 041-278-26-06, kom 784-367-410
Mail: biuro@przychodniarodzinna.com.pl